ZOEKEN OP SLEUTELWOORD

Voorwaarden

Code of Conduct en diensten met behulp van website

VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE arenakliniek.nl

1. Definities

Uitgever website www.arenakliniek.nl is een gezond gebit ARENA gespecialiseerd in parodontale behandelingen, tandheelkundige implantaten procedure (chirurgische plaatsing van implantaten), door middel van protheses kronen, orthodontische behandeling en alle vormen van kaakchirurgie, met het hoofdkantoor in Zagreb, Remetinečki Grove 2k, geregistreerd de Rechtbank van Koophandel in Zagreb onder het registratienummer (MBS) 080765370, persoonlijk identificatienummer (PIN): 00416500880 (hierna: de “Emittent”).

www.arenakliniek.nl Internet site is Publisher geeft informatie over producten en diensten die worden aangeboden door de Editor.

Gebruikers website www.arenakliniek.nlthe natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze, zowel direct als indirect, voordeel, of het voordeel, aanpak of toegetreden website www.arenakliniek.nl.

Website bevat alle websites en hun onderdelen die binnen het domein www.arenakliniek.nl.

2. Algemene informatie

Deze Algemene Voorwaarden website www.arenakliniek.nl (hier na aangeduid als “Voorwaarden”) zijn de bepalingen en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site www.arenakliniek.nl.

Door het gebruik van deze site, de gebruikers verklaard dat zij het eens zijn met de leer hierin voorwaarden en ga akkoord met het gebruik van de site www.arenakliniek.nl in overeenstemming met hen.

Het recht op deze site Persoonlijk gebruik is vlak bij en op geen enkele wijze overgedragen aan een andere persoon of entiteit.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden, waar ze bestaan ​​als zodanig.

De gebruiker is bekend met het feit dat er soms leidt tot technische problemen in het werk Internet netwerk dat dienstonderbrekingen of andere gebeurtenissen die buiten de controle van de uitgever kan veroorzaken, en om welke reden het is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens die zich kunnen voordoen tijdens de overdracht van informatie op het internet of een andere gebeurtenis die zich kunnen voordoen tijdens de dienstverlening door de uitgever.

3. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Uitgever behoudt zich het recht voor op elk moment voor elk bedrijf segment, inclusief wijzigen of te beëindigen, zonder beperking, time beschikbaarheid, content, evenals apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik maken van de website. Ook kan Publisher stoppen met het versturen van de informatie of een deel van de informatie kan enigerlei wijze gegevensoverdracht wijzigen of te beëindigen, en kan de snelheid van de gegevensoverdracht te veranderen, alsmede van hun andere eigenschappen.

Uitgever behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, indien zij dit noodzakelijk acht, te annuleren of één van de hierin Algemene Voorwaarden en / of geheimhoudingsverklaring te wijzigen. De bovengenoemde wijzigingen kunnen onder andere zijn de invoering van een vergoeding of heffing. Als er een wijziging in de Algemene Voorwaarden, en de gebruiker blijft de website www.arenapoliklinika.hr gebruiken, wordt ervan uitgegaan dat hij de algemene voorwaarden aanvaardt zoals gewijzigd. Elke verdere wijziging of verwijdering van de Algemene Voorwaarden is geldig tegen derden onmiddellijk na publicatie op de website www.arenapoliklinika.hr. Elk gebruik van de website, met uitzondering van de kennismaking met de wijzigingen van de algemene voorwaarden van het gebruik, door de gebruiker na een dergelijke verandering als acceptatie van deze wijzigingen wordt geacht.

4. Gedrag gebruikers

De verplichting en de plicht van de leden op het internet pagina www.arenakliniek.nlexclusively gebruiken in overeenstemming met de Kroatische regelgeving, alsook met de algemene morele en ethische principes. Gebruikers moeten niet via deze site te plaatsen of materialen die dreigen, of op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van anderen te verzenden, elk materiaal dat naar zijn aard is onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, hinderen of in gevaar brengen van de privacy, dat is vulgair, obsceen of anderszins verwerpelijk in gedoseerd communicatie, die illegale activiteiten aanmoedigt of een verordening, en die anders schenden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande, schriftelijke toestemming van de uitgever, bevat reclame of een aanbod van de waarvan de producten en diensten.

Elk gedrag waarbij aan het oordeel van de Editor beperken of voorkomen dat een andere gebruiker in het gebruiken of genieten van de website www.arenakliniek.nl ten strengste verboden. De gebruiker kan de Website www.arenakliniek.nlto adverteren gebruikt of uitvoeren van alle commerciële, religieuze, politieke of commerciële reclame, met inbegrip van het roepen leden Website www.arenakliniek.nlthat lid worden van andere online of offline diensten, die direct of indirect concurrentie vertegenwoordigt of potentiële concurrenten van de uitgever.

5. Intellectuele Eigendom

Al het materiaal op de website www.arenakliniek.nl in handen van de uitgever en als zodanig worden beschermd door de wet, of worden gebruikt in overeenstemming met de toestemming van de auteursrechthebbenden en houders van rechten op handelsmerken en / of ontwerp, en volgens andere noodzakelijke goedkeuringen. De uitgever is ook de houder van het auteursrecht op de gehele ideologische inhoud van internetsites www.arenakliniek.nl die nodig zijn voor de goede werking van het project.

Het is verboden om enige uitkering, kopiëren, overdragen, verbinding, publiceren of op enigerlei wijze aan te passen deze site en / of materialen, gegevens, afbeeldingen, teksten gepubliceerd op deze website en / of enige andere delen van deze site zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Elke overtreding van het verbod kan leiden tot een schending van auteursrecht, merkenrecht, of enige andere wet, en kan daarom bijwerkingen, zoals het uitvoeren van meerdere types van gerechtelijke procedures te produceren, en in het bijzonder kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Gebruiker kan niet wijzigen, publiceren, uitzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide werken, of op enigerlei wijze exploiteren van de inhoud van de website www.arenakliniek.nl, geheel of gedeeltelijk. U bent niet toegestaan ​​kopiëren, herverdeling, doorgifte, publicatie of commerciële exploitatie van gedownload materiaal.

De gebruiker kan met webpagina’s www.arenakliniek.nl downloaden, printen en opslaan van auteursrechtelijk beschermd materiaal alleen voor hun eigen en persoonlijk gebruik.

De gebruiker uitdrukkelijk instemt met de website www.arenakliniek.nl zal niet uploaden, plaatsen of anderszins beschikbaar maken van materiaal dat is onderworpen aan het auteursrecht, merkenrecht of andere rechten, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van die rechten, maar ook als zodanig zelf verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van inbreuken op haar verplichtingen. We hebben geleerd dat het een deel van het materiaal op de website is beschermd om een ​​deel van de rechten, de gebruiker heeft om alleen te komen, en daarom Publisher is niet verplicht om deze informatie gedaan of gepubliceerd.

Door het plaatsen van materiaal van de leden van alle content op een deel van de Website www.arenakliniek.nl, Gebruiker garandeert dat de houder van de rechten op deze materialen gaf de uitgever rechtsgeldig, gratis en onbeperkt niet-exclusieve recht om te exploiteren, te reproduceren, te wijzigen , aanpassen, publiceren, vertalen en de verspreiding van dergelijk materiaal. Andere gebruikers hebben het recht toegang, het bekijken, opslaan of reproductie van dit materiaal alleen voor hun eigen en persoonlijk gebruik.

6. Computer accessoires

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de computer apparatuur, waaronder volledige hardware en software die bezit en wie profiteert, evenals andere apparatuur die nodig is voor de toegang tot en het gebruik van de website www.arenakliniek.nl, ook zelfstandig en draagt ​​alle aanverwante kosten. Uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan apparatuur en andere dingen die leden kunnen lijden als gevolg van het gebruik van de website www.arenakliniek.nl zijn.

7. Controle

Publisher kan te allen tijde controle uitoefenen inhoud op de website www.arenakliniek.nl, in het bijzonder interactieve werken, en met het oog op de naleving van deze Algemene Voorwaarden, alsmede voldoen aan de geldende voorschriften van de Kroatische waarborgen. Dienovereenkomstig, de uitgever behoudt zich het recht voor om materiaal dat naar eigen goeddunken bepaalt dat het niet in overeenstemming met de hier genoemde voorwaarden, alsmede afschaffing van het wachtwoord / wachtwoord of gebruikersaccounts Leden verwijderen.

8. Privacy

Gebruiker stemt ermee in dat alle interactieve mogelijkheden, met name communicatie via privéberichten, chat, forums of andere manieren om het verzenden van berichten of met elkaar communiceren openbare karakter en niet de hoedanigheid van vertrouwelijke informatie niet zo Publisher de inhoud van de communicatie kan controleren door zonder zijn medeweten en speciale toestemming. Gezien het feit dat de verplichte Publisher heeft geen controle toestaan ​​dat de inhoud van de berichten of informatie die kan worden gevonden op de website www.arenakliniek.nl, uitgever is niet verantwoordelijk voor de activiteiten van Lid acties in elk deel van de Website www.arenakliniek.nl, noch de inhoud die gebruiker hetzelfde ingesteld.

9. Licensing

Door het plaatsen van reacties, berichten of andere informatie op de website www.arenakliniek.nl, wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker geeft de uitgever het recht om dergelijke opmerkingen, berichten of informatie voor bevorderingen, reclame, marktonderzoek, of enig ander wettelijk toegestane doeleinden gebruiken .

10. De bescherming van de privacy door het gebruik van cookies (cookies)

Koekje (cookie – hierna “cookie / i”) is informatie die is opgeslagen op de computer van de gebruiker door de website de gebruiker bezoekt. Cookies worden meestal opgeslagen items door deze instellingen voor een webpagina, zoals de gewenste taal of adres. Zodra de gebruiker vervolgens weer dezelfde website bezoekt, de internetbrowser stuurt feedback cookies die behoren tot die website. Hierdoor kan de website informatie op maat van de behoeften van de leden weergegeven.

Om een ​​goede werking van internetsites www.arenakliniek.nl te garanderen, verder te verbeteren en het verbeteren van de gebruikerservaring bij het browsen, Website www.arenakliniek.nl de computer slaat door de kleine hoeveelheid informatie (cookies).

Door het gebruik van de Website www.arenakliniek.nl zonder de instellingen te wijzigen dat de toestemming zou weigeren om cookies op de computer van de gebruiker, de gebruiker instemt met het gebruik en de opslag van cookies op uw computer. Als de gebruiker niet akkoord gaat met het opslaan van cookies op te slaan op uw PC De leden zullen worden uitgeschakeld en de gebruiker zal nog steeds in staat zijn om websites www.arenakliniek.nl bladeren, met zijn individuele mogelijkheden website zal niet beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over cookies, hoe het wordt gebruikt, opgeslagen en het blokkeren is te vinden op de website www.arenakliniek.nl onder de rubriek “Gebruik van Cookies”.

11. Antwoorden op de vragen in de “Vraag een arts”

Antwoorden op vragen, conclusies, meningen, opvattingen, opmerkingen en / of andere beweringen in de “Vraag een arts” zijn alleen informatief, oriëntatie en ca. gegevens, en hetzelfde is het niet mogelijk een beroep te doen zonder peer review en zorgvuldige analyse dat kan uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid personeel uitgever. Antwoorden op de vragen worden niet beschouwd als bindend ten aanzien van de Editor, noch door een derde partij.

Antwoorden op de vragen zijn gebaseerd op feiten, omstandigheden, aannames, gegevens en / of de beweringen in het onderzoek. Bij het opvragen van de gebruiker erkent dat hij presenteerde alle bekende feiten en omstandigheden aan hem of dat hij zou door de gewone loop der dingen moeten worden gekend. Als een van de feiten van de zaak, de omstandigheden, aannames, gegevens en / of de vordering niet correct is, moet de gebruiker aan de uitgever schriftelijk in kennis, als de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens kunnen veranderen gezien het antwoord.

Antwoorden op de vragen zijn gebaseerd op praktische, professionele prestaties, technologie en / of ervaring die beschikbaar zijn op de tijd om te reageren op mijn vraag is. Omdat de onderliggende praktijk, professionele prestaties, technologieën en / of ervaring worden gewijzigd, is het niet mogelijk om de tijdigheid van de gegeven antwoorden in toekomstige perioden te garanderen. Gegeven antwoorden zullen niet worden bijgewerkt met betrekking tot veranderingen in de praktijk, professionele prestaties, technologieën en / of ervaring zonder dat expliciet herhaald queries.

12. Verklaring van de garantie en beperking van aansprakelijkheid

Gebruiker stemt ermee in dat de website www.arenakliniek.nl uitsluitend op eigen risico. Uitgever noch enige persoon die in verband met de uitgever is geen garantie op geen enkele wijze het gebruik van internetpagina’s www.arenakliniek.nl zullen niet worden onderbroken, of dat zal zonder moeite in het werk worden uitgevoerd. Op dezelfde manier, de uitgever is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Website www.arenakliniek.nl, noch voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie, diensten of goederen die door de website is.

Deze disclaimer is van toepassing op alle mogelijke schade of mogelijke schade door eventuele fouten, verwijdering, onderbreking, computervirus, defect, vertraging in operatie of uitzending, onderbreking in de communicatielijn, diefstal, ontbinding van de overeenkomst, vernietiging of onbevoegde toegang tot, wijzigingen of misbruik van gegevens, onaangepast gedrag, nalatigheid of enige andere handeling. Gebruiker stemt ermee in dat de uitgever is niet verantwoordelijk voor onbehoorlijk of illegaal gedrag van andere gebruikers of derden en dat het risico van eventuele schade volledig aan de klant.

Uitgever in ieder geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van, of het onvermogen om de website www.arenakliniek.nl gebruiken, gedeeltelijk of in zijn geheel.

Uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud die gebruiker, abonnee, of niet-geautoriseerde gebruiker kan het opzetten van de website www.arenakliniek.nl. Inhoud die niet in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment kan worden verwijderd of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg.

13. Vrijwaring

Gebruiker het gebruik van de Website www.arenakliniek.nl bevestigt uitdrukkelijk dat niet aansprakelijk worden gesteld Publisher, haar gelieerde ondernemingen, de verantwoordelijke persoon in het bedrijf, werknemers en agenten voor eventuele schadevergoeding en onkosten, waaronder juridische kosten, die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de website www. www.arenakliniek.nl door de leden.

14. Beëindiging van de zakelijke relatie

Publisher kan op elk moment beëindigen van de zakelijke relatie met een van haar klanten, en schafte de wachtwoord / wachtwoord of user accounts. In dit geval is niet meer aan de voorwaarden met betrekking tot de verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de leden van toepassing zijn. Uitgever garandeert niet de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op de website www.arenakliniek.nl door de gebruiker, derden of niet-geautoriseerde gebruikers.

De uitgever is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt omdat de gebruiker zich op de informatie die op de website www.arenakliniek.nl informatie. Uitgever uitdrukkelijk en in elke zin van het distantieert zich van de inhoud materiaal op de websites van derden, en dat kan worden geraadpleegd op de website www.arenakliniek.nl. In het geval dat de gebruiker de website toegang door derden, gebeurt dat uitsluitend op eigen risico, dat elke disclaimer Publisher betekent.

15. Slotbepalingen

In het geval dat een deel van deze Algemene Voorwaarden nietig is, wordt die nietigheid geen hiervan laat de geldigheid van enige andere bepaling, en de resterende delen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, en is van nul en nietige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die de voorwaarden en het ware doel van de meeste geschikte bepalingen die nietig is.

Als de uitgever niet aan zijn rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent, zal het niet worden een verklaring van afstand of verlies van deze rechten, noch enige andere van de hiervoor genoemde rechten wordt geacht.

Het gebruik van internetsites www.arenakliniek.nl personen onder de 14 jaar.

Voor alle juridische geschillen die zich kunnen voordoen met betrekking tot het gebruik van de internetpagina’s www.arenakliniek.nl verantwoordelijke bevoegde rechter gevestigd in Zagreb.

Registratie / openen van de rekening op de website www.arenakliniek.nl beschouwd als de begunstigde van deze Algemene Voorwaarden volledig te lezen, juist geïnterpreteerd en geaccepteerd.

x

Deze website maakt gebruik van cookies. Uw toestemming is noodzakelijk voor het gebruik van cookies, zodat wij onze website voor u kunnen onderhouden en verbeteren.