ZOEKEN OP SLEUTELWOORD

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

ARENA dental clinic

I. Algemene bepalingen

Informatie over de organisatie

Naam: ARENA Dental Polyclinic voor parodontologie, orthodontie, tandprothesen, kaakchirurgie en pedodontie met een tandtechnisch laboratorium en orthopan voor het opnemen van tanden

 

Afgekorte naam: ARENA Dental Polyclinic

Hoofdkantoor: Strmec (Gemeente Sveta Nedelja), Ulica bagrema 2, Republiek Kroatië;

Filiaal: Zagreb, Remetinečki gaj 2k

OIB: 00416500880

MBS: 080765370

EORI (belastingnummer): HR00416500880

E-mailadres: info@arenapoliklinika.hr

Telefoon: +385/01/6542 655

 

De organisatie is geregistreerd in het handelsregister: handelsrechtbank in Zagreb / nr. Tt-11 / 7534-2 van 31 mei 2011

Zakelijke rekening geopend bij Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb (IBAN: HR6323400091110479830, SWIFT / BIC: PBZGHR2X).

Directeur: Srećko Srdjak, DDM, Strmec, Republiek Kroatië.

 

Gegevensbescherming: Ivan Smolić, MEc, marketingdirecteur

E-mail: dpo@arenapoliklinika.hr

 

De organisatie ARENA Dental Polyclinic (hierna ARENA genoemd) biedt via haar website www.arenakliniek.nl de dienst om gegevens aan te bieden op internet, advertenties via internet, elektronisch zoeken en de mogelijkheid om te zoeken naar gegevens en diensten die via elektronische netwerken die bemiddelen bij toegang tot het netwerk of gebruikersgegevens opslaan en de inhoud van de gespecificeerde website beheren.

 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de algemene voorwaarden voor gebruik van de gespecificeerde website door de gebruiker. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd in het Nederlands.

 

Met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, is de gebruiker van de dienst elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar of een rechtspersoon voor wie een persoon ouder dan 18 jaar de website gebruikt.

 

Bij het gebruik van de website, erkent de gebruiker dat hij bekend is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website en ermee instemt om het uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de bovenstaande algemene voorwaarden.

 

Gebruikers van de website gebruiken het in hun eigen naam en voor hun eigen account en zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van wachtwoorden die essentieel zijn bij het gebruik van de website.

 

ARENA verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van alle gebruikers van de website te beschermen, zoals beschreven in de Privacyverklaring, die u op de volgende link kunt lezen.

ARENA behoudt zich het recht om de website of de toegang ertoe te deactiveren, wat kan resulteren in de beëindiging van diensten waarvoor ARENA niet verantwoordelijk is. De gebruiker gaat ermee akkoord dat het gebruik van de website afhankelijk is van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot internet of de beschikbaarheid van het netwerk.

 

ARENA behoudt zich te allen tijde het recht voor om elk bedrijfssegment, verkoopsvoorwaarden en bepalingen en de gebruiksvoorwaarden van de website, inclusief de manier en snelheid van de gegevensoverdracht, te wijzigen of te beëindigen.

 

ARENA behoudt zich het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de hierin opgenomen bepalingen en/of de privacyverklaring te wijzigen vanwege wettelijke verplichtingen of verandering van bedrijf.

 

De gebruiker gaat ermee akkoord dat elke toegang tot de website impliceert dat de huidige algemene gebruiksvoorwaarden van de website worden aanvaard, evenals de privacyverklaring die op dezelfde webpagina wordt gepubliceerd.

 

De website is uitsluitend eigendom van ARENE en het is voor de gebruiker verboden om informatie te publiceren of door te geven die de rechten van derden in gevaar brengt of beperkt, dat wil zeggen, ongeoorloofde of onwettige acties, en in het bijzonder, die de privacy van derden zouden schaden, beledigend of discriminerende inhoud of reclame van derden.

 

Alle informatie op de site, inclusief het website-ontwerp en de volledige visuele identiteit van ARENE, evenals de inhoud van de website, zijn het exclusieve recht van hetzelfde bedrijf en alle kopieën, distributie, overdracht, publicaties, links naar of

het wijzigen van webpagina’s zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming is verboden zonder voorafgaande toestemming van ARENA. Elke actie tegen dit verbod resulteert in een misdrijf, criminele en/of materiële wettelijke aansprakelijkheid. ARENA behoudt zich het recht om de respectieve inhoud te wijzigen, aan te passen, te verwijderen.

 

In het geval van onacceptabel gedrag van de gebruiker bij het gebruik van de website, evenals het niet-naleven van deze algemene voorwaarden door de gebruiker, is ARENA gerechtigd om de zakelijke relatie met de gebruiker te beëindigen, hun account te beëindigen, inclusief het verwijderen van die account en het rechtsmiddel te gebruiken bij het beschermen van zijn rechten.

 

De gebruiker is gemachtigd om materiaal van deze website uitsluitend voor eigen gebruik te downloaden, af te drukken en op te slaan.

 

De communicatie tussen gebruiker en ARENA gebeurt schriftelijk (e-mail of aangetekende post) en verzoeken en klachten alsmede reacties hierop worden ingediend binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen, namelijk de wet consumentenbescherming, de algemene verordening gegevensbescherming over de uitvoering van de algemene verordening gegevensbescherming, enz.

 

De website www.arenakliniek.nl kan links naar andere sites bevatten die eigendom zijn van en beheerd worden door andere mensen.

 

ARENA heeft geen controle over de inhoud en gegevens van deze websites, biedt geen specifieke aanbevelingen voor het gebruik van deze websites, garandeert niet de waarheid of inhoud van deze websites, producten en diensten. In het geval van het gebruik van websites van derden, wordt de gebruiker aangemoedigd om van tevoren het gegevensbeschermingsbeleid, de algemene gebruiksvoorwaarden en handleidingen voor het gebruik van een bepaalde website die zij gebruiken te onderzoeken. De gebruiker wordt ook aangeraden om, ongeacht het gebruik van deze website, specifiek de authenticiteit en het risico van het gebruik van een webpagina te beoordelen, waarvan de link te vinden is op deze website of die een mededeling bevat dat het eigenlijk de website www.arenakliniek.nl (inclusief die waarbij links via e-mail worden geleverd) en de gebruiker dergelijke websites op eigen risico gebruikt.

 

Elke wijziging met betrekking tot de bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevens zal op deze website worden gepubliceerd, en afhankelijk van de mogelijkheden of geschiktheid, zal kennisgeving van een dergelijke verandering via e-mail aan de gebruiker worden verstrekt.

Gebruikers wordt geadviseerd om regelmatig te controleren op updates of wijzigingen in de voorwaarden en bepalingen voor gegevensbescherming en de gevolgen van dergelijke wijzigingen.

 

II. Telecommunicatie

ARENA kan de gebruiker toestaan te communiceren via chat, e-mail of andere vormen van telecommunicatie. Deze vormen van communicatie kunnen alleen worden gebruikt om vragen te stellen over de activiteiten en diensten van ARENA, om voorstellen in te dienen en te bedanken, of om advies te geven over bepaalde diensten en, als het gaat om elektronische postcommunicatie, om schriftelijke klachten in te dienen.

ARENA zal niet handelen op basis van bevelen en andere instructies, ontvangen via chat, e-mail of andere vormen van telecommunicatie, die de identificatie van de opdrachtgever  niet met zekerheid toestaat, noch zullen deze communicatiekanalen de informatie meedelen die bij wet een medische en/of zakengeheim zijn

Telecommunicatie mag niet worden gebruikt of misbruikt voor de uitwisseling van berichten, foto’s, videomateriaal of audiomateriaal dat verboden, immorele, aanstootgevende, dreigende of politieke inhoud bevat die inbreuk maakt op het auteursrecht, die virussen of andere kwaadwillende software bevat of die nadelig zou kunnen zijn voor de werking van ARENA systemen of andere mensen.

In het geval dat een gebruiker een van de voorwaarden van de vorige alinea schendt, is ARENA zonder voorafgaande kennisgeving gemachtigd om de vastgestelde telecommunicatieverbinding met de gebruiker met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De gebruiker is hiervan op de hoogte en stemt ermee in dat ARENA berichten, videomateriaal, audiomateriaal en ander materiaal mag uitwisselen, opslaan en gebruiken voor het beheer van de kwaliteit van de dienstverlening, het oplossen van klachten van klanten en het oplossen van geschillen tussen ARENA en de gebruiker.

Berichten die door ARENA met de gebruiker worden uitgewisseld via e-mail, chat of andere vormen van telecommunicatie zijn vertrouwelijk en zijn uitsluitend bedoeld voor de gebruiker aan wie zij zijn verstrekt en de gebruiker verbindt zich ertoe deze niet bekend te maken aan derden of door derden of het publiek te laten gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ARENA.

 

III. Uitoefening van rechten

ARENA is geregistreerd in de griffie van de rechtbank van koophandel in Zagreb, Republiek Kroatië, en bij de uitvoering van haar geregistreerde activiteiten past zij de huidige wettelijke voorschriften van de Republiek Kroatië en de toepasselijke supranationale voorschriften van de EU toe.

 

Elk geschil dat zou kunnen rijzen met betrekking tot het gebruik van deze website en deze voorwaarden en bepalingen zal door de partijen op een vreedzame manier worden opgelost, in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften die gelden in de Republiek Kroatië, terwijl in het geval van het onvermogen om een overeenkomst, zal de rechtspraak van de relevante rechtbank in Zagreb worden aanvaard.

 

 

IV. Cookiebeleid

Om deze site goed te laten werken met al zijn functionaliteit en om te blijven werken aan website-uitbreidingen en de gebruikerservaring te verbeteren, zijn cookies noodzakelijk. Volgens de voorschriften van de Europese Unie zijn wij vanaf 25 maart 2011 verplicht om uw toestemming te vragen alvorens cookies op te slaan. Dit betekent dat u bij het gebruik van deze website de mogelijkheid hebt om het gebruik van deze bestanden in uw browser te accepteren of te weigeren. Als u cookies uitschakelt, kunt u helaas niet de specifieke websitefunctionaliteit gebruiken die door deze technologie wordt ondersteund.

We gebruiken ze voor het bijhouden van bezoekersstatistieken: cookies verzamelen informatie over bezoekersinteracties op onze website, evenals voor de normale werking van website-programma’s: cookies dienen voor de normale werking van bepaalde websites die het voor gebruikers gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot de inhoud.

Cookies van derden zoals Google, Facebook, enz. verzamelen gegevens over bezoeken en de manier van gebruik van de website, uw IP-adres, het type besturingssysteem dat u gebruikt, de taal die u gebruikt, de browser die u gebruikt om te surfen en dergelijke. Alle gegevens worden anoniem verzameld en de cookies kunnen uw persoonlijke identiteit niet onthullen. Als de gebruiker niet wil dat cookies op zijn computer achterblijven, moeten deze in de browser worden verwijderd of geblokkeerd. Het verwijderen of blokkeren van cookies maakt het moeilijker om toegang te krijgen tot de inhoud van de website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website van uw server opslaat in uw webbrowser of mobiele telefoon (afhankelijk van met welk apparaat u de webpagina bezoekt), telkens wanneer u deze website voor de eerste keer bezoekt. Na het eerste bezoek worden cookies, van de cliënt- computer,  telkens wanneer een webbrowser naar een identieke serverpagina vraagt, verzonden naar de server. Dit betekent dat de server de webbrowser kan identificeren en volgen. We gebruiken de term cookies voor alle bestanden die gegevens verzamelen op de hierboven beschreven manier. Er zijn verschillende soorten cookies:

Tijdelijke (sessie) cookies: worden automatisch van uw computer verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Door ze te gebruiken, slaan websites tijdelijke informatie op (bijvoorbeeld items in een winkelwagentje)

Permanente cookies: blijven opgeslagen op uw computer en nadat u uw webbrowser hebt gesloten. Ze stellen websites in staat om gegevens op te slaan – meestal zijn dat uw instellingen bij het gebruik van de website. Permanente cookies blijven op uw computer staan zolang u ze niet handmatig verwijdert of tot de vervaldatum.

First party cookies: ze komen van de website die u bezoekt, die tijdelijk of permanent zijn. Ze stellen websites in staat om informatie zoals uw naam en wachtwoord op te slaan, zodat u niet hoeft in te loggen tijdens elk bezoek.

Cookies van derden: behoren tot verschillende domeinen dan die welke in de adresbalk worden getoond. Websites kunnen inhoud uit andere gebieden (zoals banners) bevatten, waarmee het doorzoeken van browsergeschiedenis van gebruikers kan worden gevolgd. Met privacy-instellingen in de meeste moderne browsers kunt u cookies van derden blokkeren.

V. Slotbepalingen

Als een deel van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de geldigheid van andere delen van de algemene voorwaarden die van kracht blijven en een rechtsgevolg hebben.

Voor alle kwesties die mogelijk niet onder deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website vallen, laat ARENA gebruikers van haar website toe contact opnemen via e-mail: info@arenapoliklinika.hr.

 

 

x

Deze website maakt gebruik van cookies. Uw toestemming is noodzakelijk voor het gebruik van cookies, zodat wij onze website voor u kunnen onderhouden en verbeteren.